Öngösterim Görseli

Ortak Dersler Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Selami BAYEĞ

 

Bölüm Sekreteri

İlknur UĞURLUOĞLU