Öngösterim Görseli

Ortak Dersler Koordinatörü 

Doç. Dr. Emine Deniz TEKİN

 

Ortak Dersler Koordinatör Yardımcısı 

Arş.Gör.Mehmet Ali OLPAK

 

Bölüm Sekreteri

Tolga ESKİTOROS