Öngösterim Görseli

Ortak Dersler Koordinatörlüğü (ODK); Üniversitemizin farklı lisans programlarının müfredatlarında yer alan MAT, PHY, ATA, TUR kodlu dersler ile CENG kodlu 1. sınıf dersleri, ENG ile ING kodlu 1. sınıf dersleri ve Kültür Seçmeli dersleri ihtiyacını karşılamak, yürütmek ve koordine etmek amacıyla 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Birimimiz bir yandan Üniversitemiz öğrencilerinin zorunlu ortak derslerini sağlarken diğer yandan Bologna süreci çerçevesinde artan kültür seçmeli ders ihtiyacını karşılamayı hedefleyerek çalışmalarını yürütmektedir.