Öngösterim Görseli

Ortak Dersler Bölümü (ODB); Üniversitemizin farklı lisans programlarının müfredatlarında yer alan  Kültür Seçmeli dersleri ihtiyacını karşılamak, yürütmek ve koordine etmek amacıyla 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Birimimiz bir yandan Üniversitemiz öğrencilerinin zorunlu ortak derslerini sağlarken diğer yandan Bologna süreci çerçevesinde artan kültür seçmeli ders ihtiyacını karşılamayı hedefleyerek çalışmalarını yürütmektedir.