Öngösterim Görseli

2020-2021 Güz Dönemi Dersleri Hk

Değerli öğrenciler;

2020-2021 Güz döneminde ODK bünyesinde açılan derslerin uygulanacağı platformlar Ek’te sunulmuştur.

ODK 2020-2021 Güz Ders Platformu