Öngösterim Görseli

Yaz Okulu Final Sınav Programı Hk

2019-2020 Yaz Okulunda Ortak Dersler Koordinatörlüğü bünyesine açılan derslere ait final sınav tarihleri Ek’te sunulmuştur

Yaz-Okulu Final Sınav-Tarihleri