Öngösterim Görseli

MAT Kodlu dersler için Ek Sınav Talep eden Öğrencilerin Dikkatine

Mat 124 Mühendislik Matematiği II dersinin tek ders sınavı F155 numaralı toplantı salonunda 18.02.2020 Salı günü 10:40’da yapılacaktır.

Additional exam for Math 124 Engineering Math II will be done at 18.02.2020 Tuesday  at 10:40 in the meeting room no: F155.