Öngösterim Görseli

MAT Kodlu dersler için Ek Sınav Talep eden Öğrencilerin Dikkatine

Mat 123 Mühendislik Matematiği I  ve Mat 224 Diferansiyel Denklemler derslerinin tek ders sınavları F155 numaralı toplantı salonunda 18.02.2020 Salı günü 10:40’da yapılacaktır.

Mat 304  Sayısal Yöntemler dersinin tek ders sınavı F155 numaralı toplantı salonunda 12.02.2020 Çarşamba günü 13:40’da yapılacaktır.

 

Additional exams for Math 123 Engineering Math I and Mat 224 Differential Equations will be done at 18.02.2020 Tuesday at 10:40 in the meeting room no: F155.

 

Additional exam for Math 304 Numerical Methods  will be done at 12.02.2020 Wednesday  at 13:40 in the meeting room no: F155.