Öngösterim Görseli

MAT Kodlu dersler için Ek Sınav Talep eden Öğrencilerin Dikkatine

Mat 124 Mühendislik Matematiği II dersinin tek ders sınavı F155 numaralı toplantı salonunda 10.02.2020 Pazartesi günü 10:40’da yapılacaktır.

 

Additional exam for Math 124 Engineering Math II will be done at 10.02.2020 Monday  at 10:40 in the meeting room no: F155.