Öngösterim Görseli

PHY 101 final make up exam

Dear students,

PHY 101 final make up exam will be held on 31.01.2020 (Friday) between 10:40-12:30 in classroom Z-71 (physics lab). Only the students who have officially accepted excuses can attend the exam.

Have a nice week.

 

Değerli öğrenciler,

PHY 101 final mazeret sınavı 31.01.2020 (cuma) günü 10:40-12:30 arasında Z-71 numaralı sınıfta (fizik labı) yapılacaktır. Sınava yalnızca mazereti resmi olarak kabul edilen öğrenciler katılabilir.

İyi haftalar.