Preaload Image

MAT 401 dersi hakkında – Concerning MAT 401 course

Değerli öğrenciler,

MAT 401 dersi bir kültür seçmeli ders olup, AKTS kredisi 3’tür. Sistemde mevcut olan bazı hatalı bilgilerin düzeltilmesi için gerekli işlem yapılmıştır. Dersi seçmek isteyen öğrencilerin bu hususu dikkate alması gerekmektedir.

Dear students,

MAT 401 course is a cultural elective course, and its ECTS credit is 3. Actions required to correct some erroneuos information present in the system have been taken. Students who are planning to choose the course should take this issue into account.