Öngösterim Görseli

FİZİK LAB.LARI YAZ ÖĞRETİMİ PROGRAMI

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde PHY101 Fizik I ve PHY102 Fizik II derslerini almakta olan öğrencilerimizin laboratuvar deneyleri programı aşağıda verildiği şekildedir:

PHY101:     ———–    /17 Temmuz /26 Temmuz Salı günleri, 14:40-16:30, Z-71 ve Z-73

PHY102: 12 Temmuz / 19 Temmuz / 26 Temmuz Perşembe günleri, 14:40-16:30, Z-73